Nøkkelhull

Nøkkelhull

 

Det kan være vanskelig for forbrukere å gjøre sunne matvalg i hverdagen, og å vite hvilke brød som er det sunnest av alle valgene forbrukeren står ovenfor. Nøkkelhullet er det nye nordiske symbolet for sunne alternativer innen en matvaregruppe, basert på innholdet av fett, salt, sukker og fiber.
 

Merkeordningen blir styrt av myndighetene gjennom Mattilsynet og Helsedirektoratet. Målet er at ordningen vil stimulere til produktutvikling av flere sunne matvarer. Det er frivillig for produsenter å benytte seg av Nøkkelhullet.
 

Nordiske næringsstoffanbefalinger sier at vi bør få i oss 25-35 gram fiber hver dag. Av vårt daglige energiinntak bør maks 30 prosent komme fra fett og 10 prosent fra sukker. Saltinntaket bør ikke overstige 5 g. Dette er grunnlaget for kriteriene i sunnhetsmerkingen.
 

Symbolet, som ble innført i alle landets butikker i 2009, skal være synlig på butikkenes hylleetiketter og på emballasjen til alle varer som oppfyller kriteriene. Symbolet kan også bli vist i svart, men det er kun grønt og svart som er lovelig.
 

Les mer om Nøkkelhullet på:

www.Matportalen.no
www.Helsedirektoratet.n